Snack Agurk

- mindre agurk, velegnet til madpakken

"Snack" agurk er en mini-agurk, ca 9 til 12 cm, lige til at spise direkte fra planten - eller til at komme i madpakken.

Agurker er varmekrævende planter, hvor den idelle temperatur er mellem 18 og 22 grader, så pas på med at ikke at plante for tidligt i foråret.

Når du planter en Gourmet Garden agurkeplante er det vigtigt ikke at plante dybere end den er i potten, når du køber den, da der ellers nemt kan opstå problemer med råd i rodhalsen. Plant i en god næringsrig jord.

Vand planten oppefra den første uge efter plantningen for at rødderne kan nå at komme ud i det nye jord omkring den.

For at give planten en god start er det godt at fjerne sideskud og de første agurker de første 50-60 cm op af stængelen. Når planten når toppen af drivhuset skæres toppen af og derefter fjernes sideskud over 3. bladpar. Fjern sideskud og gamle blade.

Luft ud og pas på at luftfugtigheden ikke er for høj. Skyg drivhuset, så der ikke er for meget direkte sol på agurkerne.

Agurken må ikke tørre ud, det giver små tørre frugter, bland en drivhusgødning i vandingsvandet 2-4 gange om ugen.

Sygdomme/skadedyr

Svamp:
Kan opstå hvis du vander for tæt på roden, når planten er etableret - vand derfor lidt væk fra planten. Skimmelsvamp kan opstå, hvis der er for fugtigt i drivhuset - luft ud og overbrus ikke planterne, vand altid kun på jorden.

Meldug:
En svamp, der lever på bladene, og er en hvid/grålig støvet belægning på bladet. Den er meget svær at bekæmpe og de angrebne blade skal fjernes hurtigst muligt så spredning undgås. 

Spindemider:
En lille mide, der suger saft ud af bladene og ødelægger bladene til sidst. De ses som gulige pletter på bladene og der er et fint spind på bladene. Hvis der kommer spindemider i drivhuset er det vigtigt at fjerne blade med mider hurtigst muligt og evt. sætte spinderovmider ud, som vil æde spindemiderne.

Bladlus:
Er desværre hyppige gæster i drivhuset. Ses ofte på de nye skud og kan danne helt tætte kolonier på skuddet. De nederste blade på planten kan blive helt klistrede af deres ekskrementer, det kaldes også for honningdug, som egentligt er en svamp, der vokser i det klistrede lag. Der kan sættes forskellige rovdyr ud for at bekæmpe bladlus, bl.a. mariehøns. Både de voksne og dens larver, er en stor nyder af bladlus.

Snack Agurk