GEMINI

- kraftigtvoksende og robust sort, frisk og sødlig smag.

Gemini er en robust og kraftigtvoksende sort med frisk sødlig smag.

Plantes i enten plantesæk, krukke eller direkte i jorden. Det er vigtigt, at det er en god næringsrig jord, da tomaterne har et stort næringsbehov for at kunne danne mange smagfulde tomater hele sommeren.

Plantes med god afstand, da planterne bliver store og har et stort behov for lys. Der skal være mulighed for at binde tomaterne op ad en snor eller til en stok, da planten bliver for stor til at kunne stå selv.

Planten må ikke tørre ud, og det er vigtigt at den har tilgang til næring gennem hele sæsonen, så er den plantet i plantesæk/kapilærkasse skal der blandes drivhusgødning i vandingsvandet hver gang, der vandes.

For at få det bedste ud af dine tomatplanter er det vigtigt at knibe sideskud af hele sæsonen - det er de små skud, der kommer i bladhjørnerne. De fjernes, når de er store nok til at få fat i. Pas på med at lave for store sår når de brækkes af, da det er en indgang for svampesygdomme. Der kan også med fordel med brækkes blade af tæt på klaserne med tomater så de får godt med sollys.

Blade under nederste klase kan også fjernes efterhånden som klaserne modnes, det sikrer lys og luft inde ved planten gennem sæsonen.

Tomater er selvbestøvende, men det er en god ide at ryste planten lidt for at sikre optimal bestøvning af planterne et par gange om ugen.

Sidst i august klippes topskuddet af planten af, dette vil stoppe væksten af planten og den vil bruge energien på at udvikle alle de sidste tomater, der allerede er sat.

Tomatplanter er meget hårdføre og robuste grøntsagsplanter - der kan dog opstå problemer og nogle af de mest almindelige er:

Krøllede blade på planterne: 
Kan skyldes store udsving mellem dags- og nattetemperatur. Det har dog ingen betydning for planten, men hvis bladene samtidigt er meget mørkegrønne kan det skyldes overgødning. Vand jorden godt igennem med rent vand og vent nogle dage med at give gødning igen og følg anvisningen nøje på gødningsemballagen.

Griffelråd: 
Mørke indsunkne pletter i bunden af frugterne, der skyldes ubalance i gødningsforholdene, for lidt kalk-calcium, for høj temperatur, for kraftig sol og vandmangel. Skyg drivhuset med skyggepasta eller gardiner - og giv planterne en stabil og jævn vand- og næringstilførsel. Tilfør evt. et gram kalksalpeter sammen med den gødning du vander tomaterne med for at give dem ekstra calcium. Fjern frugterne med pletter, de bliver ikke gode at spise.

Revnede tomater: 
Ses sidst på sæsonen - revner på tværs af frugterne skyldes oftest, at der er dug på tomaterne og stor forskel på dags- og nattetemperatur. Udlign temperaturen ved at lufte godt ud, både dag og nat. Er de revnet på langs skyldes det typisk, at de har været for tørre og har fået vand igen. Sørg for at vande og gøde jævnt.

Grønnakkede tomater: 
Har tomaterne et hårdt grønt, umodent område er det for meget sol og måske lidt problemer med Kaliumforsyningen. Skyg for planterne og tilfør gødning.

Gråskimmel: 
Et gråligt pelslag, der breder sig over stængel og blade. Det er vigtigt straks at fjerne angrebne blade og få dem ud af drivhuset, da det breder sig hurtigt. Svampen elsker høj luftfugtighed og og angriber fugtigt løv. Luft ud og pas på fugt på bladene. 

GEMINI