FRILANDSAGURK

- mørkegrønne 25-35 cm lange frugter, Velegnet til friland

Frilandsagurker er særligt velegnede til at plante ud i urtehaven. Plantes i sol til halvskygge i en porøs humusrig varm jord på et vindbeskyttet sted.
Kræver en tilpas fugtig og næringsrig jord.

Frugterne kan evt. løftes op for ikke at få gule bagsider.

Sygdomme/skadedyr

Meldug:
En svamp, der lever på bladene, og er en hvid/grålig støvet belægning på bladet. Den er meget svær at bekæmpe og de angrebne blade skal fjernes hurtigst muligt så spredning undgås. 

Spindemider:
Små mider, der suger saft ud af bladene og ødelægger bladene til sidst. De ses som gulige pletter på bladene og der er et fint spind på bladene.

Bladlus:
Er desværre hyppige gæster i agurkebedet. De ses ofte på de nye skud og kan danne helt tætte kolonier på skuddet - de nederste blade på plante kan blive helt klistrede af deres ekskrementer, det kaldes også for honningdug,  som egentligt er en svamp, der vokser i det klistrede lag. Der kan sættes forskellige rovdyr ud for at bekæmpe bladlus, b.la. mariehøns. Både de voksne og dens larver er stornydere af bladlus.

FRILANDSAGURK